Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΟΦΙΣΤΗΣ
-Ἐκδόσεις: Ἰωάννου & Π. Ζαχαροπούλου
-Σειρά: Βιβλιοθήκη Ἀρχαίων Ἑλλήνων Πεζογράφων καὶ Ποιητῶν
-Ἔτος Ἔκδοσης: 1940
-Ἀριθμὸς Σελίδων: 355 σ.
-Συγγραφέας: Ἀλεξάνδρου, ΔRelated Posts with Thumbnails