Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΥ
-Συγραφέας: ΣΕΛΟΥΣΤΙΟΥ
-Εκδόσεις: ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ-ΔΙΜΕΛΗ
-Σελίδες: 95


Περιγραφή:
Ο Σατορνίνος Σαλούστιος Σεκούνδος γεννήθηκε περίπου στις αρχές του 300 μ.Χ. στην Γαλατία. Λόγω των πνευματικών, διοικητικών & στρατιωτικών ικανοτήτων αλλά & της εντιμότητάς του, προωθήθηκε στα ανώτατα αξιώματα από τον εξάδελφο του αυτοκράτορα Ιουλιανού, Κωνσταντίνο. Ο Ιουλιανός αντελήφθη το μέγεθος του πνεύματός του & τον διόρισε έπαρχο του ανατολικού τμήματος της Αυτοκρατορίας θεωρώντας τον πιστό σύμ-βουλο όχι μόνο για τα διοικητικά, αλλά & για τα φιλοσοφικά ζητήματα. Στο έργο του ''Περί Θεών & Κόσμου'', ο Σαλούστιος παραθέτει τον Εσωτερισμό της αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας όντας ο τελευταίος των μεγάλων Ε-θνικών μαζί με τον αυτοκράτορα Ιουλιανό. Περί των ιδιοτήτων του ακροατού. Ο Θεός ως αγαθός & απαθής, δεν μεταβάλλεται, Πας Θεός είναι αγέννητος & αΐδιος (αιώνιος), Πας Θεός είναι ασώματος, Δεν περιέχεται εις τόπον, Περί μύθων, Ότι θείοι οι μύθοι, Διατί οι μύθοι είναι θείοι; Πέντε ειδών μύθοι, Υποδείγματα,...

Related Posts with Thumbnails