Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1878-1879Εκθεσις της καταστάσεως της Μεγάλης του Γένους Σχολής, κατά το σχολικόν έτος 1878-1879
Υπό του σχολάρχου αρχιμανδρίτου Γρηγόριου Παλαμά.

Related Posts with Thumbnails