Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ

-Τίτλος : Καραμανλής και φάκελος
-Κριτική του υπομνήματος για την τραγωδία της Κύπρου
-Συγγραφέας : Παπαγεωργίου, Σπύρος
-ISBN : 0006930840
-ISBN 13 : 9780006930846
-Εκδόσεις : ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ
-Χρονολογία έκδοσης : 1992
-Σελίδες : 110


Από τον πρόλογο:
Ο Αμερικανός διπλωμάτης Τζ. Χόρτον, ο οποίος παρέσχε την γνωστήν ιστορικήν μαρτυρίαν δια την Μικρασιατικήν Καταστροφήν, εις απόρρητον εκθεσίν του, είχε γράψει: «Είναι απίστευτον, ότι ο Έλλην πολιτικός είναι ικανός να προχωρήση ακόμη και εις θυσίαν της χώρας του και πολλών ανθρωπίνων ζωών, αρκεί να διατηρήση το κόμμα του εις την εξουσίαν έστω και δι' ολίγας ημέρας». Αυτός, πράγματι, είναι έν πολλοίς ο σύγχρονος ελληνικός κομματισμός ο οποίος φθείρει το Έθνος μας. Την αδροτέραν συμπύκνωσιν και επαλήθευσιν του ανωτέρω λόγου αποτελεί ο Καραμανλισμός.[...]

Related Posts with Thumbnails