Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

ΕΠΩΝΥΜΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ


-Συγραφέας: ΒΑΣΟΣ Η. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
-Εκδόσεις: ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ
-Σελίδες: 200
-Έτος έκδοσης: 1990


Περιγραφή:
Ή μελέτη αυτή επιχειρεί νά εξετάσει τά τουρκικά και τουρκογενή επώνυμα στην Ελλάδα, καθώς διαμορφώθηκαν στους τέσσερις περίπου αιώνες της δουλείας τοΰ "Εθνους μας στον οθωμανικό ζυγό, πού, αναμφίβολα, επηρέασαν όχι μόνο τά ήθη, άλλα καί τή γλώσσα μας. Φυσική συνέπεια τής επιρροής αυτής υπήρξε ή διασπορά καί υιοθέτηση σέ ολόκληρη τήν έκταση τοΰ Ελληνισμού επωνύμων καθαρά τουρκικών είτε, συνηθέστερα, τής δημιουργίας τουρκογενών. Βέβαια, ό κύριος όγκος τών επωνύμων αυτών είσρρέει καί καθιερώνεται στον Ελλαδικό χώρο μέ τήν Μικρασιατική καταστροφή, αμέσως μετά τήν μετοικεσία τών προσφύγων τοΰ 1922.

Related Posts with Thumbnails