Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΓΕΝΕΣΙΣ


-Συγγραφέας: ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
-Εκδόσεις: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΙΣ
-Χρονολογία Εκδοσης: 1995
-Σελίδες: 174


Περιγραφή:
Ό άνθρωπος είναι Φύσις. Καί ως Φύσις είναι αδύνατον να ξεφύγει από την νομοτέλεια τις -ούτε εκείνος ως βιολογική εκδοχή ούτε τά έργα του.
"Εργο τον άνθρωπου είναι ή γλώσσα καί ή γραφή, τά «Εργαλεία» τού πολιτισμού. Χωρίς αμφιβολία, τά «εργαλεία» αυτά παρέλαβε άπό την Φύσι, όπως προκύπτει άπό τους "Υμνους τού Όρφέως (10, Χ), εμπνεόμενος άπό τίς εικόνες, τά φαινόμενα καί τους ήχους. Τέτοια ερεθίσματα, αφειδώς παρεχόμενα άπό τ η ν Φύσι σέ όλα τά πλάσματα μέ προδιαγραφές άνθρωπου, δέχθηκε χωρίς αμφιβολία σέ προκατακλυσμιαΐες εποχές καί ό Άρχαιάνθρωπος τής Αττικής. Τά πρώτα αυτά ερεθίσματα τής Φύσεως πρέπει, ανυπερθέτως, νά βρίσκονται «κωδικοποιημένα» μέσα στην γλώσσα των Ελλήνων, όπως διαμορφώθηκε τελικά άπό τους γραμματικούς τής παλαιοτέρας κλασικής περιόδου. Τό βιβλίο αυτό θεωρεί οτι τό γλωσσικό DΝΑ τών πανάρχαιων Ελλήνων διαιωνίζεται όχι μόνον στην σύγχρονη γλώσσα καί γραφή, άλλα καί σέ όλη την ίαπετική (ευρωπαϊκή) όμοιο-γλωσσία.
Καί επειδή πιστεύουμε ακράδαντα, στηριζόμενοι καί σέ πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις, Οτι οι λέξεις πον επηρεάσθηκαν λιγότερο άπό τίς αλληλεπιδράσεις καί μετεξελίξεις χιλιετηρίδων, είναι εκείνες ακριβώς πού δεν σημαίνουν γιά μάς απολύτως τίποτε, όπως ΑΤΤΙΚΗ, ΥΜΗΤΤΟΣ, ΚΕΚΡΟΨ κ.ά., δηλαδή αρχαία τοπωνύμια καί ονόματα μυθικών ηρώων, τίς χρησιμοποιούμε ώς «όχημα» επιστροφής στό παρελθόν, αναζητώντας την αρχή.

Related Posts with Thumbnails