Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ.

-Συγγραφέας : Πλεύρης, Κωνσταντίνος
-ISBN : 0006930654
-ISBN 13 : 9780006930655
-Εκδόσεις : ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ
-Χρονολογία έκδοσης : 1995
-Σελίδες : 93

Περιγραφή :
Στο παρόν βιβλίον ο συγγραφεύς αναφέρει τα σημεία δράσεων των εχθρών του Έθνους. Πρώτον, δια να πληροφορήση τον Ελληνικό λαόν, ώστε να επισημαίνη τους προδότας και δεύτερον, δια να μάθουν οι μισέλληνες, ότι γνωρίζομεν τας πράξεις των και να ξέρουν ότι κάποτε θα τιμωρηθούν δι' αυτάς, όπως τους αρμόζει. Θα διατηρήσωμεν εναντίον των το μίσος μας, το οποίον εκείνοι καθημερινώς με τα έργα των αυξάνουν.


Related Posts with Thumbnails