Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ: Ο Αγών της.

-Συγγραφέας : Πλεύρης, Κωνσταντίνος
-ISBN : 9608358205
-ISBN 13 : 9789608358201
-Εκδόσεις : ΗΛΕΚΤΡΟΝ
-Χρονολογία έκδοσης : 2006
-Σελίδες : 117

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μετά οπό έπίθεσι του Ισραήλ διεξήχθη στον Λίβανο ένας πόλεμος, στον όποιον ένίκησαν οι μαχηταί της πολιτικοστρατιωτικής οργανώσεως «Χεζμπολάχ».
Οι Εβραίοι επί 34 ημέρας προσεπάθουν νά επιβληθούν, αλλά δεν τό κατόρθωσαν. Διά πολλούς λόγους τά γεγονότα, πού συνέβησαν έχουν ενδιαφέρον.
Στην μελέτην αυτήν γίνεται μία έκτίμησις της καταστάσεως, πού θά καθορίση τάς μελλοντικός εξελίξεις στην περιοχήν.

Related Posts with Thumbnails