Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.-Συγραφέας:Κωνσταντίνος Ά. Πλεύρης
-Χρονολογία έκδοσης:2006
-Εκδόσεις:ΗΛΕΚΤΡΟΝ
-Σελίδες:1394

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Τό βιβλίον αυτό είναι ογκώδες διότι σκοπός του είναι νά αποκάλυψη όλη τήν άλήθειαν, διά τους Έβραιοσιωνιστάς, τήν θρησκείαν, τάς πολιτικάς επιδιώξεις, τόν μισανθρωπισμόν και τόν παράλογον «ρα-τσισμόν» τους.
Διά νά επιτευχθούν τά ανωτέρω χρειάζεται πολύς χώρος. Έχρησιμοποιήθησαν αναφορά εις 250 συγγραφείς, φωτογραφίαι, κείμενα, στοιχεία κι επιχειρήματα, πού αναλύουν τό έβραϊκόν πρόβλημα, χωρίς προκατάληψιν, χωρίς φανατισμόν, αλλά μέ είλικρίνειαν. "Οποιος γράφει τήν άλήθειαν κάνει πάντα καλό. Αυτό πιστεύω.
Κωνσταντίνος Ά. Πλεύρης


Related Posts with Thumbnails